Съоръжения за баланс и катерене

/ Детски съоръжения PROLUDIC

Детски съоръжения модел J5407-М от серия Mini-Trails

Характеристики

Наименование:
Размери: 652 - 573 см.
Зона на безопастност: 960 - 850 см.
Височина на падане: 183 см.
Сертификат: EN 1176
Възрастова група: 2 год.
Капацитет: 11 деца

Описание